40 dni rekolekcji z „Posłańcem”

Zachęcamy, by w czasie Wielkiego Postu skupić się na rozważaniu słowa Bożego. Dlatego redakcja „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” proponuje cykl komentarzy do wielkopostnych Ewangelii.

Grafika

http://saletyni.pl/aktualnosci/40-dni-rekolekcji-z-poslancem