Polska

W czwartek 22 sierpnia 2013 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie odbyło się drugie spotkanie Rady Prowincjalnej z kandydatami do zgromadzenia. Nowy rok formacyjny rozpocznie w sumie 14 postulantów.

Już 5 września nowoprzyjęci zamieszkają w domu postulatu w Dominikowicach k. Gorlic. Jednocześnie poprzednia grupa postulantów rozpocznie czas nowicjatu. Natomiast kandydaci do nowicjatu, nowicjusze, klerycy i bracia junioryści w pierwszym tygodniu września przeżyją swoje rekolekcje zakonne. Klerycy i bracia ponowią śluby zakonne 7 września, zaś nowicjusze dzień później złożą pierwszą profesję zakonną.

Zdjęcia nowych postulantów można obejrzeć na blogu Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań. Cała wspólnota polskiej prowincji saletynów z radością wita tak liczną grupę kandydatów do naszego zgromadzenia.

(mc)

Zdjęcie

Więcej aktualności