Świat

Kapituła Prowincjalna Prowincji Francuskiej  Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów dnia 20 marca 2009 roku wybrała nowego przełożonego prowincjalnego i nową Radę prowincjalną w składzie:

ks. Frantz Monnet MS - prowincjał

ks. Bernard Gaidioz MS - wikariusz prowincjalny

ks. Jarosław Borucki MS - asystent prowincjalny

Serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożych łask w nowej posłudze. (ps)

Więcej aktualności