Polska

Dnia 11 stycznia 2009 roku o godz. 16.00 na scenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylance odbyło się przedstawienie Jasełek przygotowane przez Członków Szkolnego Koła Caritas w Kobylance wraz z opiekunami: Małgorzatą Serafin, Bożeną Matula i ks. Krzysztofem Żygadło MS.
 
Wolne datki zbierane w trakcie przedstawienia zostały przekazane na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionej parafii św. Mikołaja w Łanowicach na Ukrainie, gdzie posługują Misjonarze Saletyni.

Koło Caritas powstało w szkole pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Z inicjatywą założenia go wyszły uczennice ówczesnej klasy I gimnazjum i do dziś są bardzo aktywnymi członkami koła. Pierwsza akcja została przeprowadzona przez Koło Caritas tuż po jego założeniu. Była to loteria fantowa z okazji Dnia Dziecka. Dochód z niej został przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu parafialnej scholi.

Kolejne działania miały miejsce już w obecnym roku szkolnym. Rozpoczęliśmy naszą pracę od zorganizowania szkolnej dyskoteki, z której dochód przeznaczyliśmy na potrzeby koła, np. zakup materiałów papierniczych do prowadzenia kroniki. Wspólnie na jednym z pierwszych spotkań opracowaliśmy ogólny plan pracy na najbliższy rok i jak na razie daje się go realizować  - mówili Opiekunowie Koła.

Listopad i grudzień był czasem spotkań grupy na próbach przed wystawieniem „Jasełek”. Ja powiedzili Opiekunowie, bardzo pomogłaim w tych przygotowaniach pani Małgorzata Wacek, która opracowała część muzyczną przedstawienia, służyła dobrymi radami na każdej próbie i pomogła w przygotowaniu scenografii i strojów.

Z pomocą przyszli  także pracownicy WDK w Kobylance p. Bogdan Malesza i p. Grażyna Jarkiewicz. Zadbali oni przede wszystkim o nagłośnienie, oświetlenie i efekty specjalne.  Członkowie Koła wraz z Opiekunami postanowili, iż wolne datki zbierane w trakcie przedstawienia przeznaczą na potrzeby uczniów z parafii w Łanowicach na Ukrainie, z którą nawiązali współpracę dzięki ks. Krzysztofowi Żygadło MS.

Obecnie Koło liczy 22 członków, ale ta liczba ciągle się zmienia, gdyż jest wielu chętnych, którzy chcieliby do  Koła Caritas dołączyć. Życzymy nieustannego zapału na przyszłość, by udało się zrobić jeszcze wiele dobrego dla innych, którzy nas potrzebują. (ps)

Więcej aktualności