Polska

W sobotę, 5 stycznia, w parafi pw. Matki Bożej Saletyńskiej odbył się koncert kolęd i pastorałek zatytuowany „Ta święta noc...”.

Już po raz piąty schola rodzinna „Żywioł wSzelki” działająca przy saletyńskiej parafii w Warszawie zagrała koncert kolędowy. 

Zobacz nagranie z kolędowania:

Zdjęcie

Więcej aktualności