Polska

Dnia 1 marca 2009 roku, w I Niedzielę Wielkiego Postu , w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Saletynów w Krakowie, odbyła się uroczystość nadania urzędów akolity i lektora przez wikariusza prowincjalnego - ks. Romana Gierka MS.

W homilii ks. Roman podkreślił potrzebę tworzenia wewnętrznej pustyni, która jest miejscem poznawania prawdy o sobie, szkołą bycia autentycznym, kształtowania serca na podobieństwo serca Syna Bożego i wypełniania go uczuciami Jezusa. Przebywanie w takiej wewnętrznej przestrzeni gwarantuje skuteczność misji, jaka Kościół zleca lektorom i akolitom.

Od środy Popielcowej alumni WSD uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych, które prowadził ks. Antoni Skałba MS - dyrektor Centrum Pojednania La Salette z Dębowca. Urząd akolity przyjął: al. Matej Trizuliak MS, a urząd lektora przyjęli al. Łukasz Nowak MS,   al. Kamil Pękalski MS oraz al. Marcin Ruba MS. (ps)

Więcej aktualności