Polska

W dniach 4-7 lutego 2009 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12 odbyła się Formacja Młodych Saletynów. Poprowadził ją ks. Adam Wodarczyk – krajowy Moderator Ruchu Światło i Życie oraz postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Spotkanie zorganizowane przez Zarząd Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, było poświęcone pracy katechetyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w oparciu ideę Założyciela Ruchu Światło Życie.

Tematyka poruszanych zagadnień była następująca:
1. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – kapłan Chrystusa Sługi – pytanie o model życia i posługi kapłanów na początku XXI wieku;
2. Ewangelizacja jako inicjacja w życie chrześcijańskie w myśli sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz w praktycznej realizacji w ramach Ruchu Światło-Życie;
3. Model formacji deuterokatechumenalnej jako propozycja pracy formacyjnej we współczesnym duszpasterstwie realizowana w ramach ruchu Światło-Życie (ps).

Więcej aktualności