Pojednanie

– Światło, w którym Maryja jest zanurzona, ma źródło w Chrystusie Zmartwychwstałym – pisze w artykule wstępnym redaktor „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” ks. Bohdan Dutko MS.

Nowy numer naszego dwumiesięcznika poświęcony jest najważniejszym wydarzeniom roku liturgicznego – męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa. O symbolice i właściwym przeżywaniu liturgii Triduum Paschalnego mówi bp Grzegorz Ryś w wywiadzie „Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!”. Wywiad z rodziną Wójtowiczów z Krakowa pokazuje piękno przeżywania Nocy Paschalnej, w której, jak podkreślają, rodzą się uczniowie Chrystusa („Noc, gdy rodzą się chrześcijanie”).

Na temat 40-dniowego Wielkiego Postu i dobrego przygotowania do Wielkanocy pisze ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS („Wielki Post to droga do Paschy”). Dla wielu ludzi Wielki Post trwa całe życie, gdyż codziennie trwają przy krzyżu choroby i cierpienia swojego lub bliskiej osoby. O tym przypominają piękne świadectwa s. Anny Paluch i rodziny Henke, zanotowane przez Annę Górny w reportażu „Błogosławieństwa krzyża”.

Po smutku Wielkiego Piątku nastaje radość Wielkiej Nocy, gdy Jezus przychodzi do każdego z nas ze słowami: „Oto Jestem”. Chociaż powinna nas wypełniać radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią, to dlaczego często nie potrafimy się cieszyć Wielkanocą? Na te pytania szuka odpowiedzi Marcin Jakimowicz w tekście „Jest radość, ojcze przeorze, jest radość!”

W wiosennym numerze „Posłańca” znajdują się także artykuły poświęcone niektórym obrzędom Triduum Paschalnego: obmyciu nóg, adoracji grobu Pańskiego, święceniu pokarmów. Uwagę także przykuwa świadectwo ks. Henryka Kaszuby, misjonarza saletyna pracującego od 28 lat na Madagaskarze.

Zachęcamy do lektury naszego czasopisma. Więcej informacji o zawartości numeru i o warunkach prenumeraty można znaleźć na stronie internetowej „La Salette – Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” poslaniec.saletyni.pl oraz na profilu Facebooka facebook.com/PoslaniecMBS.

(gz/ap)

Zdjęcie

Więcej aktualności