Świat

Decyzją ordynariusza nowopowstałej diecezji Žilina - bpa Tomáša Galisa dnia 1 stycznia 2009 roku została powołana nowa parafia w Povazskiej Bystricy na Słowacji i przekazana w obsługę Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Misjonarze Saletyni duszpasterzują na Rozkvecie od roku 1991. Obecnie pracują tam: ks. Wiesław Krzyszycha MS oraz ks. Andrzej Kuder MS.

W pierwszy dzień Nowego Roku 2009 o godz. 11.00 w kaplicy pw. św. Heleny na Rozkvecie została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza, który ogłosił wszystkim zebranym powołanie parafii na Rozkvecie. Delegatami Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów byli: ks. Piotr Ciepłak MS, ekonom prowincjalny oraz ks. Roman Grądalski MS, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Było obecnych również wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz wierni świeccy przyszłej parafii i zaproszeni Goście.

Ksiądz biskup podczas celebracji mszy świętej w Kościele św. Heleny na osiedlu Rozkvet przybliżył w homilii postawę Panny Maryi Bogarodzicy według słów z Łukaszowej Ewangelii: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu“. Biskup życzył nowej parafii, żeby była miejscem, gdzie chrześcijanie stają się uczniami Chrystusa i miejscem poszukiwania prawdy – prawdy Ewangelii.

Na zakończenie mszy św. kanclerz kurii biskupiej Mons. Michał Balaż odczytał dekret ustanawiający parafię, którym biskup diecezjalny powierza opiekę duszpasterską o nową parafię Zgromadzeniu Misjonarzy Saletynów.  Delegat Księdza Prowincjała ks. Piotr Ciepłak podkreślił, że jego współbracia posługują na Rozkvecie już od 18 lat. Jest to już wiek dojrzałości, dlatego obdarzono ich wielką ufnością. Nowym proboszczem parafii Povażska Bystrica–Rozkvet został ks. Wiesław Krzyszycha. (ps)
 

Źródło: TK KBS (Agencja Informacyjna Episkopatu Biskupów Słowacji)

 

Więcej aktualności