Polska

Czcigodni Współbracia!
 
 
Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego życzę Wam, abyście i Wy, za przykładem Anny i Symeona, nigdy nie rozstawali się z tym, co święte: z modlitwą, z życiem sakramentalnym, z rozważaniem Słowa Bożego. Niech troska o świętość będzie fundamentalną troską Waszego zakonnego życia. Wzrastajcie w osobistej zażyłości z Bogiem – w osobistej świętości. Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie doświadczają świętości Boga!
 
W realizacji Waszego powołania, niech wspiera Was i prowadzi Maryja, Matka Jezusa, Gwiazda nowej ewangelizacji, Saletyńska Pani – Ta, której wiary nie zachwiała nawet zapowiedź Symeona o mieczu, który w przyszłości przeniknie Jej duszę.
 
Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim (...) życiem, podążając radośnie wraz z wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu (VC, 112).
 
Do tych życzeń dołączam również modlitwę za każdego z Was i z radością błogosławię Wam wszystkim oraz tym, którym służycie zgodnie z charyzmatem naszego Saletyńskiego Zgromadzenia – charyzmatem pojednania.
 
W imieniu Zarządu Prowincjalnego i własnym
wraz z darem modlitewnej pamięci
 
ks. Władysław Pasiut MS
prowincjał

Więcej aktualności