Polska

W dniach 19-22 stycznia 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie dwóch Zarządów Prowincjalnych – Prowincji Polskiej i Szwajcarskiej. Celem tego spotkania była wspólna dyskusja nt. przyłączenia Prowincji Szwajcarskiej do Polskiej. Rozmawiano o wyglądzie przyszłej prowincji,  jej strukturach i prawnych aspektach połączenia.

W siedzibie Kurii Prowincjalnej  gościli Współbracia tworzący Zarząd Prowincji Szwajcarskiej: ks. Piotr Żaba MS – prowincjał, ks. Emanuel Brülisauer MS – wikariusz prowincjalny, ks. Edgar Hasler MS – asystent prowincjalny, ks. Albert Schlauri MS – ekonom prowincjalny. Natomiast Zarząd Polskiej Prowincji uczestniczył w spotkaniu w składzie: ks. Władysław Pasiut MS – prowincjał, ks. Roman Gierek MS – wikariusz prowincjalny, ks. Maciej Kucharzyk MS – asystent prowincjalny, ks. Piotr Ciepłak MS – ekonom prowincjalny, ks. Piotr Szweda MS – sekretarz prowincjalny (ps).

Więcej aktualności