Saletyni.pl

Wielkanoc: Życzenia Księdza Prowincjała


Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus,
wyprzedzając swoją śmierć, przemienił ją w dar z siebie.
Konkretnie - Jego egzystencjalna komunia z Bogiem
była egzystencjalną komunią z Bożą miłością,
a ta miłość jest mocą, która jest silniejsza od śmierci.
Zmartwychwstanie było niejako eksplozją światła,
eksplozją miłości, która rozerwała nierozdzielny dotąd splot


Papież Benedykt XVI
Homilia na Wielką Sobotę 2006 roku

Czcigodny Współbracie!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego mają wyjątkowy charakter, gdyż ukazują nam niepowtarzalną miłość Boga do człowieka. W swoim Synu – Jezusie Chrystusie, Bóg ukrzyżował swoją potęgę i stanął radykalnie po stronie człowieka. Złożony zaś do grobu, wstąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał – jak oznajmia Pismo.
Przeżywając ten najświętszy czas naszego odkupienia i radując się niezgłębioną miłością Boga do całego rodzaju ludzkiego życzę z całego serca, by Zmartwychwstanie Pańskie, przynoszące odrodzenie duchowe, napełniło spokojem i wiarą, dało siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym będzie naszym zmartwychwstaniem, niech odmienia nasze życie i przeobraża je w eksplozję miłości, niech stanie się dla nas źródłem nadziei, a nadzieja siłą, aby radosne Alleluja rozbrzmiewało w naszych domach i wszystkich miejscach, do których Jezus nas posyła.
Ten, który przeprowadza ze śmierci do życia i rozświetla drogi naszego życia blaskiem prawdy, niech obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe, a światło Jego słowa niech prowadzi nas przez codzienność do wieczności...
Z wielkanocnym pozdrowieniem
w imieniu całego Zarządu Prowincjalnego
 
ks. Władysław Pasiut MS
prowincjał
Najnowszy BIS: 2014-8

Zapraszamy

24/10/2014 do 26/10/2014

04/11/2014 do 12/11/2014

10/11/2014 do 13/11/2014

Posłaniec MBS (2014-5)

Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą drogą, od której człowiek nie może się odłączyć.

Jan Paweł II
Gratissimam sane

Ocalić pamięć MS
 

 

Społeczność MS