List księdza prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS na Wielki Czwartek 2013 r.

Pan rzeczywiście zmartwychwstał!”
Łk 24, 34

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził...
Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym”

1 J 5, 1. 5

Drodzy Współbracia!

Przeżywamy wraz z całym Kościołem „Rok Wiary”. Jest on dla nas sposobnością, by pochylić się nad treścią i zobowiązaniami wiary w Chrystusa. Benedykt XVI napisał, że wiara jest jednak nade wszystko osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Ci zaś, którzy spotkali zmartwychwstałego Pana, otwierają się na Jego życie i świadczą o Nim. Dotyczy to wszystkich wierzących w Chrystusa, a z nowego tytułu nas, osoby konsekrowane.

Drodzy Współbracia, wierzący spotykają żyjącego Chrystusa w Sakramentach, zwłaszcza w Najświętszym Sakramencie i Sakramencie Pojednania, w Słowie Bożym, w Kościele, w modlitwie. Jeśli takie spotkanie dokonuje się, jego owocem jest „pałające serce” oraz radość, odwaga i powrót do Jerozolimy, gdzie ukrzyżowano Pana... Powrót do miejsc niezrozumienia i rozczarowania, odrzucenia i nieufności względem planu Boga, powrót do chwil zdrady i zaparcia się... My saletyni, możemy jeszcze inaczej spotkać Chrystusa zmartwychwstałego, bo Najświętsza Maryja Panna ukazała Go w objawieniu na La Salette: chwalebny, lecz nieustannie cierpiący z powodu wzbierającego grzechu świata.

Życzę Wam wszystkim, drodzy Współbracia, aby światło, pokój i moc Zmartwychwstałego odnowiły naszą ufną wiarę tak, aby zwyciężała ten świat miłością! Życzę otwartego serca, aby zmartwychwstały Chrystus mógł nas obdarzyć darami, które dla nas przygotował!

Na Wielki Czwartek, dzień Eucharystii i Kapłaństwa, przekazuję wszystkim Kapłanom, poczynając od najstarszych, a na najmłodszych kończąc, wdzięczność i życzenia oraz słowa św. Piusa X: „Dla rozszerzenia na ziemi Królestwa Chrystusa nic nie jest bardziej konieczne niż świętość kapłanów, by wiernym przewodzili przykładem, słowem, nauką”.

ks. Andrzej Zagórski MS
prowincjał

Wielkanoc 2013