"Polskie Termopile" - 92. rocznica bitwy pod Zadwórzem na Ukrainie

Tutaj chłopcy jak podcięte róże,
tutaj śmierci wieczna tajemnica.
Tutaj wiatry po polsku się modlą
pieśnią chwały spopielałych kości.
I choć nuta ma barwę żałobną,
jednak może cieszyć się wolności

„Jak podcięte róże”, Teresa Paryna

 

Na terenie parafii rzymsko-katolickiej w Busku na Ukrainie, gdzie posługują Księża Misjonarze Saletyni, znajduje się cmentarz poległych „Orląt” w miejscu jednej z najważniejszych bitew polskiego oręża. Obchody 92 rocznicy bitwy pod Zadwórzem, którą 17.08.1920r. stoczyli młodzi polscy żołnierze, głównie harcerze z wojskami Armii Konnej Siemiona Budionnego, zgromadziły w miejscu walki wielu Polaków ze Lwowa i okolic.

Jak co roku, uroczystości miały niezwykle bogatą oprawę. Przybyło wielu gości z Polski: Strzelcy z Podkarpacia, harcerze, grupa osób represjonowanych ze Świdnika, chór dziecięcy z Grupy Rekonstrukcji Historycznych z Ryk, grupy gości ze Świdnicy, Leżajska, Przemyśla i wielu innych miejscowości. Wśród oficjalnych gości byli obecni: vice-marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, senator Łukasz Abgarowicz, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, kierownik wydziału prasowego administracji wojewódzkiej Lwowa Iwan Sagan, przewodniczący komisji ds. współpracy międzynarodowej administracji wojewódzkiej Lwowa Pawło Chobzej i deputowani Rady wojewódzkiej Lwowa i lokalnych samorządów Buska i Zadwórza, przedstawiciele polskich organizacji i licznie zgromadzeni Polacy, mieszkający we Lwowie. Obecni byli przedstawiciele konsulatu generalnego RP we Lwowie: konsul generalny Jarosław Drozd oraz konsulowie Jacek Żur i Marcin Zieniewicz.

Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza św. w obrządku łacińskim. W homilii proboszcz buskiej parafii, ks. Robert Głodowski MS, porównał bohaterów spod Zadwórza do biblijnego Dawida, który odważnie stawił czoła Goliatowi: Tu pod Zadwórzem, ten niewielki oddział młodych ochotników polskiej armii podjął nierówną walkę, w której praktycznie nie miał szans w starciu z «Goliatem» armii Budionnego. Ale ta młodzież, tak jak biblijny Dawid, stanęła do walki z wiarą i tym polskim zawołaniem: „Bóg. Honor. Ojczyzna”. Walczyła o wolność nie tylko swoją, ale swoich bliskich, swego miasta, swojej Ojczyzny. Dobrze, że każdego roku przybywa tutaj wiele młodzieży, młodzieży harcerskiej, strzeleckiej, która na swoich sztandarach też ma wyhaftowane te trzy najważniejsze słowa. Młodzież, która tu poległa, miała te słowa wygrawerowane na swoich sercach. Ważnym jest to, żebyście  to hasło, szczególnie wy, młodzi, mieli również wyryte w swoich sercach.

Bezpośrednio przed uroczystościami w Zadwórzu ks. Robert Głodowski MS przewodniczył modlitwie na kwaterze polskich żołnierzy na cmentarzu w Busku, gdzie spoczywają polegli tu w bitwie z bolszewikami, która miała miejsce dzień przed bitwą w Zadwórzy, tj. 16.08.1920r.

 

na podstawie „Kuriera Galicyjskiego”

ks. Robert Głodowski MS