Artykuły

Wezwani do miłosierdzia

03 kwietnia 2009
Boże miłosierdzie

Duchowość saletyńska - szansa i nadzieja

02 kwietnia 2009
Duchowość saletyńska - szansa i nadzieja*

Duchowość La Salette

01 kwietnia 2009
Duchowość La Salette Próba umiejscowienia i zarysowania jej ważniejszych wymiarów Duchowość

Konsekracja zakonna i saletyńska

23 marca 2009
Konsekracja zakonna i saletyńska Wychodząc od rzeczywistości dzisiejszego świata, możemy dostrzec rozbudzenie poczucia „misterium” pomimo, a może ze względu na stechnicyzowany i zmaterializowany świat. Nie można się temu dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę choćby analogię następującą: bardziej czuje się potrzebę świeżego powietrza w pomieszczeniu, gdzie są okna zamknięte, niż na świeżym powietrzu.

List Ojca św. Piusa XII

23 marca 2009
List Ojca św. Piusa XII skierowany z okazji jubileuszu 100-lecia Objawienia Matki Bożej w La Salette do Przełożonego Generalnego Misjonarzy Saletynów*. Do naszego Drogiego Syna, Ks. Stefana Cruveiller, Superiora Generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej.

Praktyka ubóstwa

20 marca 2009
PRAKTYKA UBÓSTWA „Idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i chodź za mną” (Mt 19,21) Słowa te kieruje Chrystus do wszystkich, którzy by Go chcieli więcej umiłować. W miarę pogłębiania zażyłości z Jezusem rośnie też pragnienie upodobnienia się do ubogiego Jezusa. Pragnienie realizacji ewangelicznego ubóstwa jest zaproszeniem Jezusa, aby zostać Jego uczniem i opuścić wszystko dla Niego.

Powołanie do świętości i pierwszeństwo łaski

17 marca 2009
Powołanie do świętości i pierwszeństwo łaski

Strony