Referat Misji Zagranicznych i Saletyński Fundusz Misyjny

 
Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
ul. PCK 33
41-409 Mysłowice-Krasowy
tel.: +48 32 225 15 86
kom.: +48 797 907 488
e-mail: misje@saletyni.pl
Internet: www.misje.saletyni.pl
 
Dane i numer konta Referatu:
Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
10 1600 1055 1846 3129 0000 0001
wpłaty z dopiskiem: DAR NA MISJE
 
Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów został powołany do istnienia decyzją Księdza Prowincjała 26 sierpnia 1996 roku.

Celem Referatu jest tworzenie zaplecza duchowego i finansowego dla saletynów pracujących na misjach zagranicznych. Dzięki temu możliwa jest pomoc dla kapłanów pełniących posługę duszpasterską i charytatywną na Białorusi i Ukrainie, jak również na Madagaskarze.

Zgromadzone środki finansowe przeznacza się na odbudowę zrujnowanych kościołów i ułatwienie dojazdu do sąsiednich parafii i pomoc medyczną dla miejscowej ludności, a także na wsparcie dla samych misjonarzy.

Dzięki środkom Referatu Misji Zagranicznych misjonarze mogą przyjeżdżać do Polski, by poprawić swój stan zdrowia poprzez szpitalne leczenie lub pobyt w sanatorium. Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy każdą ofiarę złożoną na cele misyjne.

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów posiada osobowość prawną i na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami) może przyjmować darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. Oznacza to, że wpłacając na konto Referatu Misyjnego Misjonarzy Saletynów w Mysłowicach ofiary na rzecz misji możecie Państwo darowaną przez Was kwotę odliczyć od podatku.
 
Saletyński Fundusz Misyjny (SFM)
 
Siedziba statutowa: 
ul. Dąbrowskiego 71; 35-036 Rzeszów
Numer KRS: 0000351556
NIP: 813-361-66-49
REGON: 04002053700067
 
Kontakt w każdej sprawie:
Saletyński Fundusz Misyjny
ul. PCK 33; 41-409 Mysłowice
tel. +48 32 225 15 86
kom. +48 797 907 488
e-mail: misje@saletyni.pl
 
Dane i numer konta Funduszu:
Saletyński Fundusz Misyjny
21 1020 2528 0000 0502 0277 4412
wpłaty z dopiskiem: DAR NA CELE STATUTOWE
 
Celem Saletyńskiego Funduszu Misyjnego jest organizowanie i niesienie ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą wielorakiej pomocy: humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej.
 
Saletyński Fundusz Misyjny to nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego (OPP).