Duszpasterstwo Pielgrzymkowe La Salette

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe "La Salette"
 
ul. Koszalińska12
30-407 Kraków
tel.: +48 12 269 36 33
tel. kom.: +48 662 101 338
fax: +48 12 269 36 32
e-mail: pielgrzymki@saletyni.pl  
Internet: www.pielgrzymki.net
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.30
 
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe "La Salette" oficjalnie działa od początku 2001 roku. DP La Salette, za aprobatą Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów organizuje wyjazdy pielgrzymkowe, mające charakter ewangelizacyjny.

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe "La Salette" posiada pełnoprawną licencję nr D/310/2000/31/2004 wydaną przez Wojewodę Małopolskiego, upoważniającą do obsługi ruchu turystycznego w kraju jak i za granicą oraz gwarancję ubezpieczeniową w SIGNAL-IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Obszar naszego pielgrzymowania obejmuje całą Europę, Amerykę, Afrykę, Azję i Australię z Nową Zelandią. Trasy te prowadzą śladami Apostołów, świętych, szlakami najpiękniejszych Sanktuariów Maryjnych. Dzięki temu, pielgrzymując Pielgrzymi mają możliwość obcowania z najpiękniejszymi dziełami kultury i sztuki sakralnej, będącymi największym dziedzictwem człowieka.

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe "La Salette" poprzez liczne pielgrzymki pozwala zapoznać się Pielgrzymom z Objawieniem Matki Bożej w La Salette jak również daje możliwość poznania naszego charyzmatu.

Przez wszystkie lata swojej działalności DP La Salette zdobyło zaufanie wielu osób, które uczestniczą w pielgrzymkach od samego początku. Rosnąca wciąż liczba stałych klientów oraz ich zadowolenie są dla Duszpasterstwa Pielgrzymkowego "La Salette" największą radością.