Saletyńskie Spotkania Młodych

Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu
 
Od roku 1987 Księża Misjonarze Saletyni zaczęli organizować spotkania dla młodzieży z polskich parafii, w których posługiwali. Miejscem spotkań wybrano kolebkę kultu Matki Bożej Płaczącej - Dębowiec k. Jasła, gdzie mieści się Sanktuarium, dom zakonny oraz dom rekolekcyjny. Po otwarciu granic inicjatywa ta rozprzestrzeniła się o kraje sąsiadujące z Polską, w których podjęli pracę Misjonarze Saletyni. Zaczęła przybywać młodzież ze Słowacji i Czech z Ukrainy i Białorusi oraz Niemiec i Szwajcarii.

Specyfika miejsca i niepowtarzalna atmosfera tych lipcowych spotkań sprawia, że co roku do Dębowca przyjeżdża grupa ponad tysiąca młodych ludzi, którzy wiedzą dlaczego warto przejechać nieraz całą Polskę, by dotrzeć do Dębowca, centrum polskich Saletynów. Dzięki nim to miejsce na kilka dni zmienia swoje oblicze, żyje młodością tych, którzy postanowili wspólnie czuwać u stóp Pięknej Pani z La Salette.

Dębowiec to taki dobry przystanek na drodze poszukiwań czegoś głębszego niż to, co w tej chwili oferuje świat. To niejednokrotnie podpowiedź do rozwiązania zagadki własnego życia, powołania czy wiary.

Saletyński Spotkania Młodych w Dębowcu są propozycją dla młodzieży, by dobrze i w głęboki sposób przeżyć czas wakacji. W programie spotkań zawsze są konferencje zaproszonych gości, koncerty zespołów grających muzykę z tzw. „przekazem”, są także spotkania w małych grupach, gdzie młodzi dzielą się swoim doświadczeniem.

Do tej pory gościliśmy z konferencjami: ks. Piotra Pawlukiewicza, s. Annę Bałchan, Jacka Pulikowskiego, ks. Marka Dziewieckiego, Wspólnotę CENACOLO, ks. Tomasza Źwiernika "Dzikiego", ks. Artura Ważnego, Sylwestra Laskowskiego, ks. Marka Bałwasa czy o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP.

W Dębowcu zagrali artyści z najwyższej chrześcijańskiej półki: Tomek Kamiński, Magda Anioł, 2 Tm 2,3, Maleo Reggae Rockers, 40 i 30 na 70, Siewcy Lednicy, Silesian Sound Reggae, Gospel Rain, Katolika Front, Full Power Spirit.

Codziennie przeżywamy mszę świętą tłumaczoną na kilka języków i uczestniczymy w spektaklach podejmujących różne tematy dotyczące życia młodego człowieka. Ważnym momentem każdego Spotkania jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, wpisanego mocno w charyzmat saletyński.Jest też czas na konkurencje sportowe w duchu dobrej zabawy.

Z racji swojego międzynarodowego zasięgu każde Spotkanie Młodych w Dębowcu sprawia, że młodzież ma możliwość poznania kulturę innych krajów oraz podzielenia się naszą spuścizną narodową. A to wszystko w duchu refleksji, modlitwy, muzyki i radości.