Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji w Mrągowie
 
Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa (SNE)
ul. Słoneczna 1b
11-700 Mrągowo
tel.: +48 89 741 55 41
e-mail: sne.filip@gmail.com
Internet: www.sne-filip.saletyni.pl 
 
Początek Szkoły Św. Filipa związany jest z Parafią pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie. Tam, za zgodą ówczesnego Proboszcza ks. Józefa Mitusia MS, w maju 1996 r. odbył się pierwszy Kurs Filipa, prowadzony przez Siostry ze Wspólnoty Uczennic Krzyża ze Szczecina. W kursie uczestniczyły osoby zaangażowane w różne posługi w parafii, katecheci, odpowiedzialni za wspólnoty.

Na prośbę Ks. Prowincjała, dekretem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Edmunda Piszcza, dnia 29 grudnia 1998 roku zostaje zatwierdzona i przyjęta w Archidiecezji Warmińskiej jako dzieło prowadzone przez naszą Prowincję. Decyzją Kapituły Polskiej Prowincji Misjonarzy Saletynów Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Filipa została przyjęta jako dzieło prowadzone przez Misjonarzy Saletynów Polskiej Prowincji. Kapituła potwierdziła również zgodność misji Szkoły z charyzmatem Zgromadzenia.

Szkoła realizuje program ewangelizacyjny "Redemptoris Missio". Program ten daje wizję, strategię, cele i metody. Na przestrzeni tych kilkunastu lat kształtował się program formacji ciągłej dla wspólnot, które powstały po ewangelizacji. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla wspólnot należących do Szkoły Św. Filipa. Mogą z niego korzystać także inne wspólnoty, które takiego programu potrzebują. Realizacja tego programu daje nam doświadczenie jednego środowiska Szkoły, daje jasną wizję drogi formacji, ukazuje kolejne etapy i zasady prowadzenia wspólnoty. Program ten nie jest celem samym w sobie, ale stanowi środek do zrealizowania powołania i misji naszych wspólnot w Kościele.

Wykształtowała się również struktura Szkoły, którą tworzą wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne. Nasze wspólnoty istnieją przede wszystkim przy parafiach saletyńskich: Warszawa, Rzeszów, Słowacja, Ukraina, Mrągowo.

Do Szkoły należą: wspólnoty macierzyste, są one środowiskiem formacji ekip do posługi ewangelizacyjnej. Istnieją przy Ośrodku w Mrągowie. Podlegają bezpośrednio dyrektorowi Szkoły i on jest za nie odpowiedzialny. Wspólnoty przy saletyńskich parafiach mają swoich pasterzy i realizują ten sam program formacyjny.