Relacja z Bogiem, relacje w małżeństwie i rodzinie oraz trudności z nimi związane to tematy kolejnego wydania dwumiesięcznika „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”, zatytułowanego „Relacje w budowie”.

Corocznie 19 września wspominamy objawienie Matki Bożej w francuskiej wiosce La Salette.

W Internecie można znaleźć teksty brewiarza na uroczystość Najświętszej Maryi Panny z La Salette.

– Ciała nasze są udręczone, ale przychodzimy tu jako ludzie wiary, jako wierzący w szczególną obecność MN na tym miejscu i w jej opiekę nad nami; wierzący, że możemy sobie i naszym braciom i siostrom wyprosić potrzebne łaski – mówił do chorych bp Jan Wątroba.

03/12/2018 do 06/12/2018

19/11/2018 do 22/11/2018

12/11/2018 do 15/11/2018

05/11/2018 do 08/11/2018

22/10/2018 do 25/10/2018

13/09/2018 do 17/09/2018

Strony