ks. Michał Bielak

Żył w latach

(1899-1971)
Urodził się 15 września 1899 r. w Sędziszowie Małopolskim, jako syn Romana i Zofii Zolińskiej. Chrzest przyjął 17 września 1899 r. w Sędziszowie. W latach 1913-1919 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1919 r. w Suzie (Włochy). Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1920 r. w Suzie na ręce ks. generała Piotra Pajot, a wieczystą profesję 4 października 1923 r. w Salmacie na ręce ks. generała Piotra Pajot. W latach 1920-1927 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończone stopniem doktora filozofii i teologii oraz licencjata prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lipca 1926 r. w Rzymie z rąk ks. kard. Billota. Placówki i urzędy: 1926-1928 prefekt kleryków w Rzymie, 1928-1929 socjusz w Dębowcu, 1928-1934 redaktor Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej w Dębowcu, 1929-1935 superior i kustosz sanktuarium w Dębowcu, 1932-1934 delegat regionalny Polski, 1935-1942 wikariusz w Ware (USA), 1935-1967 redaktor Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej w USA, 1948-1954 delegat prowincjalny na USA, 1958-1971 misjonarz ludowy z rezydencją w Twin Lakes. Zmarł 20 września 1971 r. w szpitalu św. Katarzyny w Kenosha (USA). Pochowany 24 września 1971 r. na cmentarzu w Twin Lakes. Był wielkim pionierem rozwoju życia saletyńskiego w Polsce i w USA, budowniczy kalwarii saletyńskiej w Dębowcu, wielki jałmużnik dla Zgromadzenia, długoletni redaktor „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”, wybitny kaznodzieja, gorliwy misjonarz i czciciel Maryi z La Salette.