Saletyńskie Spotkanie Młodych

Saletyńskie Spotkanie Młodych

Data wydarzenia: 

09/07/2018 do 13/07/2018

Opis: 

Kontakt: ks. Karol Tomczak MS – telefon: +48 781 128 998 lub mejl: saletyni@gmail.com