07/04/2017 do 09/04/2017

26/05/2017 do 28/05/2017

16/12/2016 do 18/12/2016

16/12/2016 do 18/12/2016

Być dzieckiem, to temat przewodni obecnego wydania „Posłańca” i jestem pewien, że wpisze się w debatę toczoną w naszej ojczyźnie, jak i w naszych domach: „Stop aborcji!”

Strony