08/09/2017 do 10/09/2017

09/06/2017 do 11/06/2017

10/07/2017 do 14/07/2017

Przy takiej okazji jak jubileusz chrztu Polski, dobrze byłoby umownie przyjąć Ostrów Lednicki jako Polską chrzcielnicę, do której moglibyśmy pielgrzymować, aby odnawiać nasze przyrzeczenia chrzcielne. Mogłaby powracać tam cała Polska, by odnaleźć naszą pamięć, szczególnie teraz, kiedy zdaje się, tak łatwo zapominamy…

16/03/2016 do 18/03/2016

Strony