Maryja Płacząca pragnie, abyśmy rozpalali w sobie miłość do Eucharystii, bo jest ona największym dobrem Kościoła. Pielgrzymi w La Salette mogą adorować Jezusa przez 24 godziny i pójść w procesji eucharystycznej po zboczu góry Gargas – lud Maryi idzie za Jej Synem.

03/10/2016 do 09/10/2016

10/10/2016 do 01/12/2016

10/09/2016

Silnych, odważnych, zdolnych do wysiłku – takich mężczyzn potrzeba nam w rodzinie, społeczeństwie i w Kościele. Silnych miłością, odważnych wiarą i napełnionych nadzieją! Właśnie o takich mężczyznach piszemy w najnowszej edycji „Posłańca”.

15/09/2016 do 18/09/2016

Strony