ks. Andrzej Czeluśniak

Żył w latach

(1907-1983)
Urodził się 20 listopada 1907 r. w Dębowcu, jako syn Jana i Marii Stal. Chrzest otrzymał 22 listopada 1907 r. w Dębowcu. W latach 1919-1926 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 8 września 1926 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 9 września 1927 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Salomona Schalbettera, zaś wieczystą 7 października 1931 r. w Salmacie. W latach 1927-1933 odbył studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończone stopniem doktora filozofii oraz licencjata teologii i prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1933 r. w Rzymie z rąk ks. kard. Marchetti Selvaggiani. Placówki i urzędy: 1933-1939 profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Dębowcu, 1940-1944 misjonarz, profesor i prefekt Liceum w Balatangoglar (Węgry). Za działalność patriotyczną został przez Niemców wywieziony 19 września 1944 r. do obozu w Mauthausen (nr 102582), a później do Dachau (nr 134362), słynnego obozu śmierci dla duchowieństwa. Tam pozostał do 29 kwietnia 1945 r. i doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie. W latach 1945-1946 profesor teologii w WSD w Darmstadt (Niemcy), 1946-1947 profesor WSD w Olivet, 1947-1953 superior, rektor i profesor WSD w Olivet, 1953-1954 superior i proboszcz w Casabas k. Buenos Aires, 1953-1958 przełożony regionu Argentyna, 1954-1955 superior w Santa Rosa k. Cordoby, 1955-1962 superior i mistrz w Pilar, 1958-1965 superior wiceprowincji Królowej Apostołów w Argentynie, 1965-1967 superior i ekonom wiceprowincji Królowej Apostołów w Argentynie, 1962-1967 superior i proboszcz w Cordobie, 1967-1969 redaktor „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” w Olivet, 1969-1979 redaktor „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” w Milwaukee, 1979-1980 misjonarz w Olivet, 1980-1983 rezydent i spowiednik w Olivet. Zmarł 10 października 1983 r. w Olivet. Pochowany 13 października na cmentarzu w Twin Lakes.