ks. Franciszek Ślusarz

Żył w latach

(1899-1968)
Urodził się 24 marca 1899 r. w Bratucicach, jako syn Józefa i Katarzyny Gnutek. Chrzest otrzymał 25 marca 1899 r. w Bratucicach. W latach 1912-1919 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1919 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Suzie (Włochy). Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1920 r. w Suzie na ręce ks. generała Piotra Pajot, zaś wieczystą 29 września 1926 r. w Tournai. W latach 1920-1926 odbył studia filozoficzno-teologiczne we Fryburgu (1920-1923), Suzie (1923-1924) i Tournai (1924-1927), ukończone stopniem licencjata filozofii. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 lipca 1927 r. w Tournai z rąk ks. biskupa Rasneur z Tournai. Placówki i urzędy: 1927-1928 pracował wśród Polonii w Belgii, 1928-1929 misjonarz i pomoc w redakcji „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” w Dębowcu, 1929-1930 wikariusz i pomoc w redakcji „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” w Ware, 1930-1936 wikariusz i redaktor „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” (1930-1935) w Ware, 1936-1940 superior i proboszcz w Elma, 1940-1941 wikariusz w Beauséjour, 1941-1946 wikariusz w Cordobie, 1946-1952 przełożony i proboszcz w Villa Dominico, 1952-1960 superior i proboszcz w Barrio Yoffre, 1960-1968 misjonarz i socjusz w Olivet. Zmarł 9 stycznia 1968 r. w Olivet. Pochowany 12 stycznia na cmentarzu w Twin Lakes.