ks. Hieronim Cieśliński

Żył w latach

(1934-1962)
Urodził się 30 kwietnia 1934 r. w Krzeczowicach, parafia Urzejowice, jako syn Michała i Zofii Głowaty. W latach 1947-1952 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu w Rzeszowie prowadzone przez saletynów. Nowicjat rozpoczął 8 września 1950 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1951 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Augusta Gauthier, zaś wieczystą profesję 7 września 1955 r. w Krakowie przy ul. Wiślnej na ręce ks. prowincjała Bronisława Młynarskiego. W latach 1952-1958 odbył studia filozoficzno-teologiczne u OO. Dominikanów w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 grudnia 1957 r. w kościele św. Norberta w Krakowie z rąk ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Placówki i urzędy: 1958-1959 Tirocinium Pastorale u OO. Franciszkanów w Krakowie, 1959-1962 wikariusz i katecheta w Resku, 29 kwietnia 1962 r. jadąc na motorze do kościoła filialnego w Łosośnicy uległ tragicznemu wypadkowi, ponosząc śmierć na miejscu. Pochowany 4 maja na cmentarzu parafialnym w Krzeczowicach k. Przeworska.