ks. Jan Zimmermann

Żył w latach

(1890-1978)
  Urodził się 3 stycznia 1890 r. w Dorotowie, parafia Bartąg (Warmia), jako syn Józefa i Karoliny Kuklik. Chrzest przyjął 6 stycznia 1890 r. w parafii Bartąg. W latach 1904-1908 ukończył Małe Seminarium Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Tournai (Belgia). Nowicjat rozpoczął 8 września 1908 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Suzie (Włochy). Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1909 r. w Suzie na ręce ks. generała Józefa Perrin, zaś wieczystą 6 czerwca 1914 r. w Rzymie na ręce ks. superiora Celestina Crozet. W latach 1909-1914 odbył studia filozoficzne i pierwszy rok teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończone stopniem doktora filozofii. Od 5 sierpnia 1914 r. do kwietnia 1916 r. służył jako podoficer w armii niemieckiej. W latach 1916-1919 odbył studia teologiczne na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończone stopniem doktora. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1917 r. w Innsbrucku. Placówki i urzędy: 1917-1919 studiował w Innsbrucku, 1919-1920 wikariusz w Frauenburgu (Niemcy), 1920-1922 socjusz w Suzie, 1922-1924 wikariusz w Estevan (Kanada), 1924-1925 misjonarz w Beauséjour i Pangman, 1925-1926 wikariusz w Estevan, 1926-1930 misjonarz w Weyburn, 1929-1934 drugi radny regionu Kanada, 1930-1933 misjonarz w Beauséjour, 1933-1940 misjonarz w Ladywood, 1940-1942 misjonarz i jałmużnik w Kenora, 1942-1949 proboszcz w Elma, 1949-1951 misjonarz i profesor WS w Olivet, 1951-1954 przełożony, misjonarz i jałmużnik w Milwaukee i w Racine, 1954-1969 proboszcz i superior w Red-Lake, 1969-1972 misjonarz w Milwaukee, 1972-1977 superior w Milwauke, 1977-1978 kapelan szpitala w Windsor (Kanada). Zmarł 30 stycznia 1978 r. w szpitalu Windsor (Kanada). Pochowany 2 lutego na cmentarzu w Twin Lakes.