ks. Marian Wojtunik

Żył w latach

(1923-1975)
Urodził się 18 października 1923 r. w Gliniku Nowym (parafia Dębowiec), jako syn Szczepana i Franciszki Trzeciak. Ukończył Małe Seminarium w Dębowcu w latach 1937-1947, uzyskując świadectwo dojrzałości 28 czerwca 1947 r. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1947 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzeszowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1948 r. w Rzeszowie na ręce ks. prowincjała Michała Kolbucha, zaś wieczystą 8 września 1951 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Augusta Gauthier. W latach 1948-1953 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 maja 1953 r. w kościele św. Norberta w Krakowie z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa z Krakowa. Placówki i urzędy: 1953-1956 wikariusz i katecheta w Resku, 1956-1957 dyrektor rezydencji i proboszcz w Łętowem, 1957-1958 wikariusz i katecheta w Resku, 1958-1959 wikariusz i katecheta w Sobieszewie, 1959-1961 wikariusz i katecheta w Prabutach, 1961-1964 wikariusz i katecheta w Elblągu, 1964-1966 superior i wikariusz w Elblągu, 1966-1967 superior w Trzciance, 1967-1970 wikariusz w Mikuszowicach, 1970-1971 prefekt junioratu i kleryków w WSD w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1971 (II-VI) mistrz nowicjatu, 1971-1972 socjusz nowicjatu w Dębowcu, 1972-1973 wikariusz i katecheta w Trzciance, 1973-1975 rezydent w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12. Zmarł 25 czerwca 1975 r. w Krakowie w szpitalu OO. Bonifratrów. Pochowany 28 czerwca 1975 r. w grobowcu saletyńskim na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.