ks. Michał Herbut

Żył w latach

(1894-1953)
Urodził się 15 października 1894 r. w Baryszy (pow. Buczacz) w archidiecezji lwowskiej, jako syn Szymona i Marii Rajczakowskiej. W latach 1907-1913 uczęszczał do Małego Seminarium w Puźnikach i w Dębowcu. Nowicjat pod kierunkiem mistrza ks. L. Beaup rozpoczął 8 września 1913 r. w Suzie we Włoszech. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1914 r. w Suzie na ręce ks. Piotra Pajot. Wieczystą 15 września 1920 r. w Salmacie na ręce ks. superiora Celestina Crozet. Filozofię studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie a po internowaniu polskich kleryków, w seminarium diecezjalnym w Alghero na Sardynii. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie ze stopniem licencjata teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 grudnia 1920 r. w Rzymie. Do Polski powrócił w 1921r. i pracował jako wykładowca historii i języka polskiego w Małym Seminarium Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Dębowcu. W latach 1923-1926 był katechetą i wikariuszem w parafii Dębowiec oraz socjuszem nowicjatu (1924-1926). Pomagał także ks. A. Skibińskiemu przy redakcji Posłańca oraz w kancelarii klasztoru dębowieckiego. W roku 1926 wyjechał do pracy duszpasterskiej w USA. Tam, w latach 1926-1934, pełnił obowiązki wikariusza w parafii Ware (USA), 1934-1939 wikariusza i misjonarza w Westfield, 1939-1940 misjonarza w Ware, 1940-1947 superiora (1940-1941) i proboszcza w Ware, 1947-1949 misjonarza w Olivet. Ponadto w latach 1940-1946 był ekonomem tymczasowego zarządu prowincjalnego saletyńskich placówek w USA, Kanadzie i Argentynie. Od 2 stycznia 1949 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii św. Antoniego w Elma (Kanada). Zmarł nagle na atak serca 16 stycznia 1953 r. na poczcie w Elma. Pochowany 19 stycznia na cmentarzu parafialnym w Beauséjour (Kanada).