ks. Paweł Brożyna

Żył w latach

(1923-1981)
Urodził się 10 listopada 1923 r. w Siedliskach k. Nowego Żmigrodu w diecezji przemyskiej, jako syn Jana i Anny Kozickiej. Ukończył Małe Seminarium w Dębowcu w latach 1937-1947, uzyskując świadectwo dojrzałości 28 czerwca 1947 r. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1947 r. w Rzeszowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1948 r. w Rzeszowie na ręce ks. prowincjała Michała Kolbucha, zaś wieczystą profesję 8 września 1951 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Augusta Gauthier. W latach 1948-1953 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończone stopniem magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 maja 1953 r. w kościele św. Norberta w Krakowie z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa z Krakowa. Placówki i urzędy: 1953-1956 misjonarz, prefekt i profesor WSD w Dębowcu (1953-1955) oraz socjusz (1955-1956), 1956-1957 wikariusz i katecheta w Resku, 1957-1967 superior i proboszcz w Łętowem, 1967-1971 ekonom w Dębowcu, 1971-1973 wikariusz i katecheta w Rzeszowie, 1973-1976 rektor kaplicy w Zwięczycy, 1976-1981 superior i proboszcz w Sobieszewie. Zmarł 29 kwietnia 1981 r. w Sobieszewie. Pochowany 1 maja na cmentarzu parafialnym w Starym Żmigrodzie. Ekshumowany i pochowany ponownie 30 kwietnia 1988 r. na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.