ks. Piotr Jaworski

Żył w latach

(1900-1959)
Urodził się 15 maja 1900 r. w Krakowie w parafi św. Mikołaja, jako syn Szczęsnego Feliksa i Marii Nowak. W latach 1913-1919 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1919 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Suzie (Włochy). Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1920 r. w Suzie na ręce ks. generała Piotra Pajot, zaś wieczystą 29 września 1925 r. w Tournai (Belgia) na ręce ks. superiora Józefa Futy. W latach 1920-1926 odbył studia filozoficzno-teologiczne we Fryburgu (1920-1923), Suzie (1923-1924) i Tournai (1924-1926), ukończone stopniem licencjusza teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 sierpnia 1926 r. w Tournai z rąk tamtejszego ks. biskupa Rasneur. Placówki i urzędy: 1926-1927 profesor Małego Seminarium w Dębowcu, 1927-1934 misjonarz i wikariusz w Ware, 1934-1935 misjonarz i wikariusz w Westfield, 1935-1941 misjonarz i wikariusz w Ware, 1941-1955 superior i proboszcz w Beauséjour, 1955-1959 superior i proboszcz w Port Arthur. Zmarł nagle na zawał serca 6 listopada 1959 r. w Port Arthur (Kanada). Pochowany 10 listopada na cmentarzu parafialnym w Beauséjour (Kanada).