ks. Stanisław Czaja

Żył w latach

(1943-1982)
Urodził się 6 lutego 1943 r. w Chicago (Illinois) jako syn Stanisława i Janiny Czaja. Uczęszczał do szkoły średniej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Chicago następnie wstąpił do saletyńskiej seminaryjnej szkoły średniej we wrześniu 1957 r. Nowicjat rozpoczął 21 czerwca 1961 r. W latach 1962-1964 studiował na uczelni St. Bede w miejscowości Peru (Illinois) następnie od 1964 do 1966 w Seminarium La Salette w Ipswish (Massachusetts). W latach 1966-1970 kontynuuje studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1970 r. w seminarium saletyńskim w Olivet (Illinois) z rąk ks. biskupa Alfreda Ambramowicza, biskupa pomocniczego z Chicago. Placówki i urzędy: 1970-1974 prefekt seminarium, piastował również funkcję skarbnika i zarządcy Lady’s Digest (Wydawnictwa Pięknej Pani), 1974-1982 proboszcz St. Isaac Jogues w Georgetown. Zmarł 30 sierpnia, 1982 r. w Chicago. Pochowany na cmentarzu imienia Królowej Nieba w Centrum Rekolekcyjnym La Salette w Olivet (Illinois).