ks. Tadeusz Bąk

Żył w latach

(1914-1982)
Urodził się 1 kwietnia 1914 r. w Kłaju, jako syn Rafała i Katarzyny Szczudło. Chrzest przyjął 13 kwietnia 1914 r. w Kłaju. W latach 1926-1932 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 2 lipca 1932 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1933 r. w Hurku na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą profesję 30 września 1936 r. w Dębowcu również na ręce ks. superiora Augusta Gauthier. W latach 1933-1939 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1939-1946 wikariusz w Kłaju, 1946-1947 drugi radny i wikariusz parafii MBS w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1947-1948 pierwszy radny i socjusz nowicjatu w Rzeszowie, 1948-1949 wikariusz i dyrektor Małego Seminarium w Rzeszowie, 1949-1955 rektor WSD w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1955-1964 superior, rektor WSD, asystent prowincjalny (1954-1958 i 1959-1964 oraz sekretarz prowincjalny (1954-1958 i 1960-1968) w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1964-1970 ekonom domowy, monitor, wikariusz prowincjalny (1964-1970) i ekonom prowincjalny (1964-1970), 1970-1973 przełożony w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12 i wikariusz parafii św. Józefa w Krakowie, 1973 (VIII-XI) przełożony i proboszcz w Łętowem, 1973-1982 misjonarz i rezydent w Trzciance. Zmarł 23 listopada 1982 r. w Trzciance i tam pochowany 25 listopada na cmentarzu komunalnym.