ks. Wincenty Bugiel

Żył w latach

(1913-1981)
Urodził się 10 września 1913 r. w Pruchniku, jako syn Wawrzyńca i Angeli Bytner. W latach 1924-1932 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 1 lipca 1932 r. w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1933 r. w Hurku na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą profesję 30 września 1936 r. w Dębowcu również na ręce ks. superiora Augusta Gauthier. W latach 1933-1939 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1939-1945 wikariusz w Pruchniku, 1945-1948 proboszcz w Birczy, 1948-1949 misjonarz w Dębowcu, 1949-1951 wikariusz i misjonarz w Rzeszowie, 1951-1952 misjonarz w Dębowcu, 1952-1955 superior i kustosz sanktuarium w Dębowcu, 1955-1957 misjonarz w Kuźnicy Czarnkowskiej, 1957-1965 proboszcz w Sobieszewie, 1965-1966 wikariusz parafii św. Mikołaja w Elblągu, 1966-1968 dyrektor rezydencji i wikariusz przy parafii św. Mikołaja w Elblągu, 1968-1974 proboszcz i ekonom w Królewie k. Malborka, 1974-1979 katecheta w Warszawie, 1979-1981 rezydent w Warszawie. Zmarł 21 grudnia 1981 r. w Warszawie i tam 23 grudnia pochowany. Ekshumowany i pochowany ponownie 13 marca 1992 r. na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.