ks. Władysław Szkarłat

Żył w latach

(1910-1982)
Urodził się 17 czerwca 1910 r. w Nowym Sączu w diecezji tarnowskiej, jako syn Jakuba i Marii Pachównej. Chrzest przyjął 26 grudnia 1910 r. w Nowym Sączu. W latach 1923-1930 ukończył II Gimnazjum w Nowym Sączu, uzyskując świadectwo dojrzałości. Nowicjat rozpoczął 1 lipca 1932 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1933 r. w Hurku na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 24 listopada 1935 r. w Dębowcu również na ręce ks. superiora Augusta Gauthier. W latach 1930-1936 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1930-1932) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1936 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1936-1937 pomoc duszpasterska w Dębowcu, 1937-1939 katecheta w Stanisławowie, 1939-1941 katecheta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1941-1942 pomoc duszpasterska w Dębowcu, 1942-1945 wikariusz i katecheta w Nowym Sączu, 1945-1947 proboszcz w Lubrzy, 1946-1949 superior i proboszcz w Świebodzinie, 1949 (I-VIII) proboszcz i superior w Resku, 1949-1957 wikariusz, katecheta i ekonom w Kobylance, 1957-1958 superior w Sobieszewie, 1958-1963 wikariusz, katecheta i superior w parafii św. Mikołaja w Elblągu, 1963-1964 wikariusz i katecheta W Warszawie-Włochach, 1964-1965 misjonarz w Zakopanem, 1965-1971 proboszcz i superior w Kuźnicy Czarnkowskiej, 1971-1982 katecheta i rezydent w Rzeszowie. Zmarł 19 lutego 1982 r. w szpitalu w Krakowie. Pochowany 25 lutego na cmentarzu parafialnym w Nowym Sączu.