Duszpasterstwo Powołań

Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań

ul. J. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
tel.: +48 502 450 836
e-mail: saletyni@gmail.com
Internet: www.powolania.saletyni.pl

Żyjesz w świecie, w którym człowiek nie kocha Boga a brat nienawidzi brata, w którym Boga stawia się na ostatnim miejscu. Taki stan jest przyczyną smutku i rozdarcia w sercu człowieka. Droga do radości, do prawdziwego pokoju, prowadzi przez pojednanie. Taką właśnie drogę ukazuje Matka Boża w La Salette, która 19 września 1846 roku temu przyszła na ziemię francuską, w Wysokie Alpy, jako zapłakana i zatroskana o los swych dzieci - matka…
 
Aby realizowała się misja pojednania potrzeba dzisiaj wciąż nowych ludzi - Apostołów pojednania, którzy wsłuchując się w głos Maryi i Jej Syna, Jezusa Chrystusa, nieśliby dalej całemu światu orędzie łez i cichej skargi. Wsłuchaj się w głos swego serca. Może i Tobie Bóg proponuje, abyś jako kapłan lub brat zakonny był Misjonarzem Matki Bożej z La Salette, może do Ciebie mówi cichym, delikatnym głosem: Chodź za Mną, a uczynię Cię rybakiem ludzi, których odtąd będziesz dla Mnie łowił…
  
Działalność Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań (Referatu Powołaniowego) opiera się na Ewangelii, z której wypływa określona pedagogika powołania. Każde organizowane spotkanie, każdy prowadzony dialog w ramach naszych działań ma charakter powołaniowy. Naśladujemy tutaj naszego Mistrza - kiedy Jezus przemierza drogi Galilei - zawsze jest posłanym przez Ojca, by wezwać konkretnego człowieka do zbawienia i objawić względem niego plany samego Boga. Krocząc śladami Jezusa dostrzegamy w naszej pracy powołaniowej, że formował On małą grupę uczniów, z których każdego wezwał po imieniu, ogłaszając mu Dobrą Nowinę, Ewangelię. 
 
Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań (Referat Powołaniowy) proponuje młodzieży:
• dni skupienia o rozeznanie drogi życiowej dla chłopców szkół średnich
• wakacyjne wczasorekolekcje dla chłopców szkół średnich
• „weekend otwartych drzwi” w saletyńskim Seminarium w Krakowie
• kursy lektorskie
• wczasorekolekcje dla chłopców o charakterze międzynarodowym
• coroczne Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu
• coroczne Czuwanie Młodzieży na Ukrainie w Łanowicach i wiele innych możliwości.