Drzwi Otwarte w seminarium

Drzwi Otwarte w seminarium

Data wydarzenia: 

26/05/2017 do 28/05/2017

Opis: 

Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na Drzwi Otwarte do seminarium saletynów w Krakowie.

Termin: 26–28 maja, rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę ok. 13.00

Kontakt: ks. Karol Tomczak MS – telefon: +48 781 128 998 lub mejl: saletyni@gmail.com