Modlitewne Jerycho

Modlitewne Jerycho

Data wydarzenia: 

03/10/2016 do 09/10/2016

Opis: 

Jerycho to symbol problemu nie do pokonania, celu nie do osiągnięcia, niemożliwego, które staje się możliwe poprzez złożoną w Bogu ufność i wytrwałą modlitwę.

Na modlitwene Jerycho zapraszamy do parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie.
ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów