Pielgrzymka: Ukraina i Podole

Pielgrzymka: Ukraina i Podole

Więcej informacji: 

Data wydarzenia: 

24/08/2013 do 30/08/2013

Opis: 

PODOLE – szlakiem Trylogii Sienkiewicza
Pielgrzymka autokarowa - 7 dni